ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μετεωρολογικά στοιχεία

(Στέλνονται αμέσως μετά από την παρατήρηση των 12Ζ)

Ημερομηνία: 01/06/2023

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (C) ( ΑΠO 20:00 Τ.Ε.Χ. της προηγουμένης μέχρι την ώρα της εκπομπής)

Υγρασία (%)  στις

 12:00 UTC.

 

Πιο Ψηλή

Πιο Χαμηλή

Λευκωσία (Αθαλάσσα)

31 (30.5)

16 (15.9)

39

Αεροδρόμιο Λάρνακας

26 (25.6)

18 (17.8)

70

Λεμεσός Νέο Λιμάνι

25 (24.6)

18 (17.8)

76

Κήπος Λεμεσού

27.0

16.6

 

Αεροδρόμιο Πάφου

25 (24.8)

18 (18.2)

74

Φρέναρος

27 (27)

17 (16.6)

51

Πρόδρομος

24 (24.3)

13 (13.3)

64

Πόλις

26 (25.5)

17 (17.1)

69

(ΚΥΠΕ/ΜΓΙ/ΑΓΚ)