Την Αθηένου και έργα που κατασκευάστηκαν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου, επισκέφθηκαν την Πέμπτη Λειτουργοί του Υπουργείου Γεωργίας και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γεωργίας.