Στη διοργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με θέμα την υγεία προχωρεί ο ανεξάρτητος μη-κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Cyprus Integrity Forum.