Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στη χθεσινή του συνεδρία αποφάσισε το διορισμό του Πέτρου Χριστοδούλου ως Ανεξάρτητου Μη-Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.