Στα €40 εκατ. θα διαμορφωθεί το πρόσθετο κόστος για το δημόσιο λόγω της καταβολής της ΑΤΑ στο 66,7% (από 50%)  του περσινού ετήσιου πληθωρισμού, όπως έγκυρα πληροφορείται το ΚΥΠΕ.