Την ανάδειξη των χώρων πολιτιστικής κληρονομίας της Κύπρου έχει ως στόχο ιστοσελίδα την οποία δημιούργησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), και στο οποίο θα φιλοξενούνται φωτογραφίες, διαδραστικοί χάρτες, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και άλλα πολυμέσα (www.cyprusdigitalheritage.com).