Με κάθε λεπτομέρεια και με αποδεικτικά στοιχεία είμαστε έτοιμοι να αποδείξουμε, όπου κληθούμε, την ορθότητα των ενεργειών μας, είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργος Κούμας, στην ομιλία κατά τη εκδήλωση των βραβεύσεων της Ομοσπονδίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2022 – 2023 την Παρασκευή.