ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Μετεωρολογικά στοιχεία  
(Στέλλονται αμέσως μετά από τη παρατήρηση των 12Ζ)  
       
  Ημερομηνία: 03/06/2023  
ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (C) ( ΑΠO 20:00 Τ.Ε.Χ. της προηγουμένης μέχρι την ώρα της εκπομπής) Υγρασία (%)  στις

 12:00 UTC.

Η πλήρης είδηση είναι διαθέσιμη στη συνδρομητική ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ.Σύνδεση

Copyrights belong to the CNA and are only granted to subscribers for a specific use.