Ομάδα αποτελούμενη από 50 αξιωματικούς και οπλίτες της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), φιλοξένησε και ξενάγησε σε διάφορα σημεία αναφοράς, ο Δήμος Αγίας Νάπας, ύστερα από πρωτοβουλία του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ).