Η Υπηρεσία Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) διοργάνωσε στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.