Αναβλήθηκε εκ νέου στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για αλλαγή στη νομοθεσία που υποχρεώνει όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες να καταβάλουν ετήσιο τέλος ύψους €350.