Τις δράσεις του για να συμβάλει στην καλλιέργεια σωστής κουλτούρας ανάμεσα στη νεολαία, πρωτοβουλία που συμπεριλαμβάνεται στο Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφηκε τον περασμένο Ιούνιο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και αρκετούς άλλους φορείς, ξεκίνησε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών (ΠΑΣΠ).