Ο ανθρωπιστικός οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center καλεί τον επιχειρηματικό κόσμο και το ευρύ κοινό να στηρίξει τα παιδιά μέσα από την τέχνη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της εταιρείας SIN Events, με τίτλο «H τέχνη στις επιχειρήσεις». Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 60 επιχειρήσεις συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται.