Την ανάγκη επενδύσεων αλλά και εξορθολογισμού των επενδύσεων στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη δημιουργία ενός μηχανισμού που να αξιολογεί τη χρηματοδότηση της ΕΕ προς τις περιοχές αυτές, τόνισαν σε συμπεράσματα τα οποία υιοθέτησαν οι αρμόδιοι Υπουργοί των κρατών μελών τη Δευτέρα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ στις Βρυξέλλες