Θάρρος, ειλικρίνεια, τόλμη, αγάπη και έγνοια για τον τόπο. Και ένας άνθρωπος, ένας δημοσιογράφος ελεύθερος. Αυτή θα ήταν η περιγραφή που ταιριάζει ίσως περισσότερο από κάθε άλλη στο δημοσιογράφο και αναλυτή Σάββα Ιακωβίδη.