Σε μάστιγα εξελίσσονται στη Γερμανία τα φαινόμενα βίας των νέων.