Με βασικό στόχο την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το  πρόβλημα των διατροφικών διαταραχών ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Στήριξης Ατόμων με διατροφικές διαταραχές συμμετέχει στην Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης, από τις 26 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 Μαρτίου, αναδεικνύοντας τους στόχους και τις δράσεις του.