Επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό με πολλαπλούς τρόπους μπορεί να είναι οι λεγόμενες υπερεπεξεργασμένες τροφές, επιβεβαιώνει η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει παγκοσμίως επί του συγκεκριμένου τρόπου διατροφής.