Μέλη της Τροχαίας Αμμοχώστου προέβησαν σε 65 τροχαίες καταγγελίες, στο πλαίσιο εκστρατείας της ΑΔΕ Αμμοχώστου για μείωση των οδικών συγκρούσεων, η οποία διεξήχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 28 και 29 Φεβρουαρίου.