Σε νέα βάση αναμένεται να τεθούν οι σχέσεις μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας την Παρασκευή, από τους Διοικητές των δύο κεντρικών τραπεζών.