Πλεόνασμα €876,3 εκ. είχαν οι δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2023.