Άνοδο στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης και μείωση στις επαγγελματικές δραστηριότητες κατέγραψε το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών.