Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η εναρκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), με σκοπό την εγκαθίδρυση του κοινοπρακτικού κέντρου EIT Community RIS Hub Κύπρου, η οποία φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αριστείας CYENS στην ανακαινισμένη Δημοτική Αγορά Λευκωσίας.