Στην αύξηση της συλλογικής ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους που απειλούν την υγεία των φυτών και τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ο καθένας από εμάς για την προστασία της αποσκοπεί η εκστρατεία #PlantHealth4Life στην οποία συμμετέχει για άλλη μια χρονιά και η Κύπρος με το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ως Αρμόδια Αρχή για τα θέματα Υγείας των Φυτών.