Αποτελεί υποχρέωση της Κυβέρνησης η εξασφάλιση επάρκειας πτητικών μέσων και άλλου απαιτούμενου εξοπλισμού κατάσβεσης πυρκαγιών, αναφέρει η ΑΣΔΥΚ.