Υπογράφηκε την Παρασκευή συμβόλαιο για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Πέγεια με δαπάνη €405.000.