Την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων «CyTBOR», ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα από τις 17/05/2022 θα είναι προσβάσιμη για τους εμπιστευματοδόχους και από τις 17/06/2022 σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.