Υπογράφτηκε, την Τρίτη, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων η δεκαετής σύμβαση ύψους €525.000 παραχώρησης υπηρεσιών δημόσιων επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές με λεωφορεία στην περιοχή Τηλλυρίας.