Στις 19 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για θέσεις στη δημόσια υπηρεσία η αρχική κλίμακα των οποίων δεν υπερβαίνει την Α7 και στις 3 Δεκεμβρίου για θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 και απαιτείται πτυχίο ή ισότιμο προσόν, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης