Σχέδιο στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα, ύψους μέχρι €200.000, παρουσίασε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, λόγω υψηλών αποθεμάτων οίνου που δημιουργούνται από την οινοποίηση της φετινής εσοδείας. Το εν λόγω Σχέδιο, θα πρέπει, πριν εφαρμοστεί, να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.