Το νέο θεσμικό πλαίσιο του Εθνικού Κατωτάτου Μισθού, παρά το γεγονός ότι είναι μια βάση στην οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε για βελτίωση, παρουσιάζει σημαντικά ελλείμματα, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ως προστασία για τους χαμηλά αμειβόμενους, ενώ παράλληλα δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος ζωής της χώρας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια-Κύπρου.