Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) δηλώνει ότι ιεραρχεί ψηλά στις προτεραιότητές της τη βελτίωση της θέσης των υπαλλήλων στις συνδυασμένες κλίμακες Α2-A5-A7, θεωρώντας ότι είναι από τους πιο αδικημένους στο Δημόσιο κι επαναφέρει την πρότασή της για αποκατάσταση της μισθοδοτικής απώλειας με στόχο «την άρση της αδικίας σε βάρος χιλιάδων υπαλλήλων, των οποίων οι απολαβές κυμαίνονται γύρω στα €1000-€1300 μηνιαίως».