Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει από τον αγροτικό κόσμο για τα συγχρηματοδοτούμενα σχέδια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 όσο και της εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, είπε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Πέτρος Ξενοφώντος.