Τα μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της ακρίβειας κρίνονται από την ΠΕΟ ως «ανεπαρκή» και «ημιτελή». Σε ανακοίνωση της, αναφέρει ότι η πολιτική της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη είναι «πιστή αντιγραφή, με μικρές παραλλαγές, της πολιτικής της προηγούμενης Κυβέρνησης του κ. Αναστασιάδη. Στηρίζεται στις μικρές εφάπαξ χορηγίες εν είδει κρατικής φιλανθρωπίας και σε βραχυπρόθεσμα μέτρα και όχι σε ουσιαστικά μέτρα που μπορούν να ανακουφίσουν τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν περισσότερη ανάγκη προστασίας από το κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας».