Η Συντονιστική Επιτροπή των Αιγοπροβατοτρόφων με χαιρετίζει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ η οποία απορρίπτει στο σύνολο της την προσφυγή που καταχωρήθηκε για ακύρωση του Εκτελεστικού Κανονισμού που κατοχυρώνει το χαλλούμι ΠΟΠ.