Στην επιβολή ενοικίων σε κρατικά τεμάχια στη βάση της χρήσης και όχι στη βάση της αγοραίας αξίας, κινείται η Κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να επιλύσει το πρόβλημα των διαφορετικών καθεστώτων που ισχύουν στις βιομηχανικές περιοχές και στις βιομηχανικές ζώνες, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου.