Νέο ιστορικό υψηλό επίπεδο καταγράφει την Τρίτη η τιμή του χρυσού λόγω της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων, αργότερα εντός του έτους.