Στην επίλυση του Κυπριακού, τον τερματισμό της διαφθοράς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επικεντρώνονται οι προτεραιότητες Ανδρόνικου Ζερβίδη, ο οποίος εξήγγειλε την Τετάρτη υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος για την Προεδρία της Δημοκρατίας.