Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα μελετήσει την πρώτη έκθεση για την Κύπρο της Ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τη δράση κατά της βίας κατά των γυναικών και την οικιακή βία (GREVIO) και θα προβεί σε περαιτέρω βελτιώσεις στη βάση των εισηγήσεων των εμπειρογνωμόνων, που αφορούν στην υλοποίηση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η αρμόδια Υπουργός, Στέφη Δράκου. Επισήμανε παράλληλα τα «αρκετά θετικά» νομικά και πολιτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τις κυπριακές αρχές, μετά την επικύρωση της Σύμβασης και τα οποία καταγράφονται στην έκθεση της GREVIO.