Το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι τέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά στην κοινότητα Κοτσιάτη, αφού όμως κατέκαυσε έκταση 3 δεκαρίων παραποτάμιας βλάστησης.