Σχέδια που εξέδωσε η Ελλάδα, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν «εξαίρετο» παράδειγμα για την Κύπρο, παραθέτει σε ανακοίνωσή της η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, για υιοθέτηση παρόμοιων σχεδίων για στήριξη και προώθηση του πολιτισμού.