Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας (ΕΤΑΠ Λάρνακας) διοργάνωσε χθες την ετήσια εκπαιδευτική ξενάγηση για τους εργαζόμενους στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία, με στόχο την εξοικείωσή τους με νέα ή λιγότερο γνωστά σημεία αναφοράς και τουριστικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια Λάρνακας.