Παρουσιάστηκε στο Σπίτι της Κύπρου, στην Αθήνα, η Φωτογραφική Έκθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) με τίτλο «50 χρόνια τουρκικής εισβολής και κατοχής».