Άρχισαν στο Στρασβούργο, οι εργασίες του 1ου Μέρους της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), στην οποία συμμετέχει ο Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, μέλος της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Συνέλευση.