Η Κυπριακή Δημοκρατία προτρέπει όλους τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού, καθώς επίσης αποσπασμένους εργαζομένους και συνταξιούχους που περνούν ένα μέρος του έτους σε κράτος μέλος άλλο από αυτό, όπου έχουν τη συνήθη διαμονή τους, όπως προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή́ Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Η κάρτα προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή, σε μια από τις 27 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.