Σε λειτουργία τίθεται για πρώτη φορά η πλατφόρμα Cancer Image Europe της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Απεικόνισης του καρκίνου (Cancer Imaging Initiative), η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τη στήριξη γιατρών και ερευνητικών ιδρυμάτων στη διάγνωση, τη θεραπεία και την περίθαλψη.