Σε κατ’ αρχήν συμφωνία για το 13ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, συμφώνησαν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών σε συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Για πρώτη φορά στις καταχωρήσεις νομικών προσώπων συμπεριλαμβάνονται εταιρείες από τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και από την Τουρκία.