Η μειωμένη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, μετά τη διακοπή των επανεπενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης APP, καλύφθηκε γρήγορα από άλλους αγοραστές, με αποτέλεσμα η μετάβασή της σε ένα καθεστώς πιστωτικής σύσφιξης να γίνει ομαλά και χωρίς προβλήματα.