Η Apple παραβιάζει τις πρόνοιες της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA) καθώς εμποδίζει τους δημιουργούς εφαρμογών από το να καθοδηγήσουν τους καταναλωτές σε άλλους τρόπους αγοράς από το App Store στις συσκευές της εταιρίας, σύμφωνα με προκαταρκτικά ευρήματα έρευνας της Κομισιόν.