Τα νησιώτικα κράτη μέλη και οι ιδιαιτερότητές τους πρέπει να γίνονται σεβαστές, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δρ Μαρία Παναγιώτου η οποία συμμετείχε στo Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα.